บทความ >> วัยทีน

บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง (บทที่9)

ลูกจงแสดงความชื่นชม แก่ผู้ชนะเรา ทุกกรณี

เพื่อว่า ครั้งต่อไปเมื่อเราชนะ เขาจักแสดงความยินดีกับเรา

แต่ถึงแม้ เขาไม่แสดงความยินดี ต่อเรา

เราก็ควรแสดงความเห็นใจ และ เข้าใจเขา

เพราะ เขาแพ้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ชนะเราแล้ว คือ

แพ้จิตใจของเขาเอง ส่วนเรา ก็ชนะจิตใจเราเอง

Copyright© 2014 HappyFamilyNan.com. All Rights Reserved