บทความ >> วัยทีน

บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง (บทที่8)

ภาษิตกล่าวไว้ว่า.....

ชาวนา พบใคร ก็ให้ข้าว

พรานป่า พบใคร ก็ให้เนื้อ

หมอยา พบใคร ก็ให้การรักษา

คนมั่งมี พบใคร ก็ให้เงิน

บัณฑิต พบใคร ก็ให้คติธรรม

ลูกอยากได้สิ่งใด.....

ก็จบไปพบกับคนเหล่านั้น

Credit : หนังสือ "บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง"

Copyright© 2014 HappyFamilyNan.com. All Rights Reserved