บทความ >> วัยทีน

บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง (บทที่7)

ถ้าลูกอยากสวย....ต้องรักษาศีล

ถ้าลูกอยากรวย....ต้องให้ทาน

ถ้าลูกอยากฉลาด.....ต้องทำสมาธิ

ลูกจะเรียนรู้สิ่งใด รู้ให้จริงจัง รู้ให้แน่นอน

ลูกผู้หญิง เรียนรู้เพื่อช่วยเหลือตัวเอง...โดยไม่ต้องพึ่งใคร

Credit : หนังสือ "บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง"

Copyright© 2014 HappyFamilyNan.com. All Rights Reserved