บทความ >> วัยทีน

บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง (บทที่6)

ก่อนนอนทุกคืน อย่าลืมไหว้พระ

นึกถึงบุญคุณ พ่อ แม่ แล้วลูกจักเจริญ

อ้อ.....อย่าลืมทำสมาธิก่อนนอนนะ

Credit: หนังสือ "บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง"

Copyright© 2014 HappyFamilyNan.com. All Rights Reserved