บทความ >> วัยทีน

บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง (บทที่5)

ความรัก ไม่มีขาย

ถ้าอยากได้ต้องทำเอาเอง

เมื่อลูกให้ความรัก ผู้อื่น

ผู้อื่นก็จักให้ความรัก แก่ลูก

ถ้าลูกอยากได้ให้ผู้อื่นรัก

ทำอย่างเดียวก็พอ คือ.....ทำตัวให้น่ารัก

Credit: หนังสือ "บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง"

Copyright© 2014 HappyFamilyNan.com. All Rights Reserved