บทความ >> วัยทีน

บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง (บทที่4)

ลูกจงยิ้ม กับ ผู้อื่น

เหมือนกับลูก ปรารถนาให้ผู้อื่น ยิ้มกับเรา

ถ้าเรายิ้ม กับ กระจก กระจำนั้นก็จักยิ้ม กับ เรา

เวลาเราโกรธ หรือ โมโหใคร ลูกลองวิ่งไปดูหน้าตัวเอง ในกระจก 

จักพบยักษ์ อยู่ในกระจกนั้น

Credit : หนังสือ "บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง"

Copyright© 2014 HappyFamilyNan.com. All Rights Reserved