บทความ >> วัยทีน

บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง (บทที่3)

การแสดงความอ่อนน้อม ถ่อมตน

เป็นมารยาทของผู้ดี 

ลูกอย่าอวดเบ่งบารมีกับใคร

เพราะไม่เป็นผลดี ต่อการดำเนินชีวิตของลูกเลย

Credit: หนังสือ "บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง"

 

Copyright© 2014 HappyFamilyNan.com. All Rights Reserved