บทความ >> วัยทีน

บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง (บทที่2)

ลูกจงจำไว้เสมอว่า.....

การชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การชนะใจตนเอง 

เพราะฉะนั้น ลูกต้องหัดบังคับตัวเองให้ได้

เมื่อลูกบังคับตัวเองได้ ทำอะไรก็สำเร็จ....

 

Credit: หนังสือ "บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง"

Copyright© 2014 HappyFamilyNan.com. All Rights Reserved