บทความ >> วัยทีน

บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง (บทที่1)

เริ่มต้น.....พ่อขอสอนลูกว่า

คบคนพาล.....

พาลพา ไปหาผิด

คบบัณฑิต.....

บัณฑิตพา ไปหาผล

คบคนชั่ว จะพาตัว ให้อับจน

จะคบคน ควรเลือกไว้ ให้ดีดี......

Copyright© 2014 HappyFamilyNan.com. All Rights Reserved