บทความ >> วัยทีน

บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง

วันไหนไหน ไม่สำคัญ เท่าวันนี้

เป็นวันที่ สำคัญ กว่าวันไหน

วันและคืน หมุนเวียน เปลี่ยนอย่างไร 

ก็ยังไม่ สำคัญ เท่าวันนี้เลย

"บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง"

แด่......ลูกหญิงอันเป็นที่รัก

ชีวิตของพ่อที่เกิดมาและดำเนินมาถึงขณะนี้ ความปรารถนาของพ่อที่มีต่อลูกหญิงคือ....ขอให้ลูกมีความรู้ดีและประพฤติดี 

๑.ความรู้ดี   ๒. มีความประพฤติดี

ทรัพทย์สมบัติมิใช่สิ่งสำคัญที่สุดที่พ่อจักมอบให้แก่ลูก แต่ความรู้ดี และความประพฤติดี เป็นสมบัติที่พ่อและแม่ปรารถนามอบให้แก่ลูก อันเป็นที่รักและห่วงใยเสมอมา

ถ้าลูกทำตามที่พ่อแม่แนะนำ ผลจักเกิดเป็นคุณค่าและความสุขแก่ตัวลูกเอง รวมทั้งครอบครัวและบริวาร

การเรียนหนังสือ การเล่นกีฬา การแสดงละคร หรือแม้การเล่นดนตรี สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ จักต้องมีครู มีโค้ช มีผู้กำกับ ผู้ฝึกสอน ฉันใด มนุษย์เราไซร้ ตั้งแต่แรกเกิดมากว่าจะโตและรับรู้ผิดชอบชั่วดีได้ จักต้องมีพ่อมีแม่ มีครู มีผู้ดูแล และผู้ฝึกสอนควบคุมเช่นกัน ฉันนั้น เมื่อลูกมีความรู้ดี มีความประพฤติดีแล้ว ลูกก็จักมีความสุขในชีวิตเอง.....อย่างแน่นอน.....

พ่อและแม่มีความสุขที่ได้ดูแลและสั่งสอนอบรมลูก....ลูกหญิงของพ่อเป็นผู้ที่สั่งสอนง่าย เพราะเป็นคนดี และมีศีลธรรมประจำตนเป็นนิสัยอยู่แล้ว...พ่อขออวยพร...

Credit : หนังสือ "บันทึกนี้มอบแด่ลูกหญิง"

 

Copyright© 2014 HappyFamilyNan.com. All Rights Reserved