บทความ >> สำหรับพ่อแม่

เด็กพูดช้า ตอนที่ 1

การพูด เป็นพัฒนาการด้านหนึ่ง ของการประเมินพัฒนาการเด็ก ก่อนที่เด็กจะพูดได้ ต้องผ่านทักษะความเข้าใจภาษาพูดก่อน ซึ่งเด็กจะเริ่มเข้าใจภาษาพูดได้ก็ประมาณอายุ 7-8 เดือน และจะเริ่มพูดคำที่มีความหมายได้ตอนอายุประมาณ 1 ปี ซึ่งต้องบอกพ่อแม่ผู้ปกครองไว้ก่อนนะคะ ว่าตัวเลขที่กำหนดนี้เป็นค่าเฉลี่ย เด็กบางคนอาจจะเร็วจะช้ากว่านี้ได้ค่ะ 

แต่เอ๊ะ !!!!! แล้วยังไงถึงจะเรียกว่าพูดช้าล่ะ แน่นอนค่ะ หมอมีคำตอบ 

จะถือว่าเด็กพูดช้าก็ต่อเมื่อ

1. อายุที่เริ่มฟังเข้าใจภาษา เด็กที่อายุ 1 ปี 6เดือน แล้วยังไม่แสดงท่าทีว่าเข้าใจคำพูด หรือชี้หยิบของใช้ที่คุ้นเคยตามคำสั่งไม่ได้ จะมีความโน้มเอียงที่จะรู้ภาษาได้ช้ากว่าปกติ

2. อายุที่เริ่มพูด ถ้าอายุ 2 ปีแล้วยังไม่พูดเป็นคำที่มีความหมาย , 3 ปี แล้วยังไม่พูดเป็นประโยคต่อเนื่อง 3 คำขึ้นไป ถือว่าเป็นเด็กที่พูดช้ากว่าวัย

3. จำนวนคำศัพท์ที่รู้จัก เด็กอายุ 1 ปี ที่เข้าใจคำศัพท์น้อยกว่า 10 คำ , อายุ 2 ปี รู้จักและพูดได้น้อยกว่า 200 คำ และ 3 ปี รู้จักและพูดได้น้อยกว่า 300 คำ ถือว่าพูดช้าผิดปกติ 

ดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการเข้าใจภาษา เช่น เรียกชื่อเค้าแล้วหันหรือไม่ เด็กจะรู้จักชื่อตัวเองและพยายามหันหาเสียงได้ตอนอายุประมาณ 6-9 เดือน เด็กจะเริ่มจดจำเสียง และเริ่มออกเสียงตาม

แล้วเด็กพูดช้าเกิดจากสาเหตุอะไร????

1. เด็กมีปัญหาด้านการได้ยิน อย่างที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นว่า สังเกตว่าเรียกชื่อเด็กแล้วไม่หัน มีเสียงดังๆ แล้วเด็กนั่งเฉยๆ ไม่ตอบสนองแต่สิ่งแวดล้อมรอบข้างอาจะต้องสงสัยว่า เด็กได้ยินหรือไม่ ซึ่งการได้ยินจะมีผลต่อการพูดของเด็ก ทั้งในเรื่องความเข้าใจภาษาพูดและการเลียนแบบเสียง

2. เด็กมีปัญหาด้านสติปัญญา สิ่งที่จะช่วยบอกหรือทำให้สงสัยว่าเด็กอาจจะมีปัญหาด้านสติปัญญาคือ เด็กจะมีพัฒนาการช้าในทุกๆ ด้าน

3. เด็กออทิสติก เด็กออทิสติกจะมีปัญหาด้านภาษาที่ช้า การพูดออกเสียงจะเป็นภาษาต่างดาว มีปัญหาด้านการสื่อสาร ไม่สบตา ไม่ชี้บอกความต้องการ และอาจมีพฤติกรรมซ้ำ ๆ เปลี่ยนแปลงยาก

4. ปัญหาการเลี้ยงดู เด็กบางคนไม่ได้มีปัญหาด้านความเข้าใจภาษาหรือการใช้ภาษา แต่ขาดการกระตุ้น ยกตัวอย่างเช่น พ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยง ปล่อยเด็กอยู่กับหน้าจอไอแพด เด็กก็ไม่มีการสื่อสารกับคนรอบข้าง ยิ่งถ้าหากสิ่งที่เด็กดูเป็นการ์ตูนที่ไม่ออกเสียง เช่นทอมแอนเจอรี่ เด็กก็จะไม่มีการเปล่งเสียงออกมา เป็นต้น

แต่ไม่ว่าเด็กจะมีปัญหาการพูดช้าจากสาเหตุใด ควรมีการกระตุ้นให้เร็วที่สุด ... พบว่าหากฝึกได้เร็วมากเท่าไหร่ จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาภาษาและการพูดของเด็กได้มากขึ้น 

ดังนั้นพ่อแม่ควรเร่ิมสังเกตพัฒนาการด้านการพูดของเด็ก และควรกระตุ้นให้เร็วที่สุดหากพบปัญหานะคะ 

ตอนหน้าจะมาเล่าบอกวิธีฝึกพูดให้กับเด็กๆ กันนะคะ 

ภาพจากอินเตอร์เน็ต

By : เด็กเอ๋ยเด็กน้อย

 

Copyright© 2014 HappyFamilyNan.com. All Rights Reserved