บทความ >> สำหรับพ่อแม่

เข้าใจอารมณ์วัยรุ่น

เข้าใจอารมณ์วัยรุ่น

คนที่อยู่ในวัยรุ่นมีอารมณ์แปรปรวน เปลี่ยนแปลงง่าย และต้องการคนเข้าใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่เข้าใจจิตใจของวัยรุ่นก็อาจกลายเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้มีปัญหามากขึ้นอีก

วัยรุ่นหญิงไม่ชอบให้บิดามารดาปฏิบัติดังนี้
1. ห้ามไม่ให้ไปเที่ยวกับเพศตรงข้ามในเวลากลางคืน
2. ต่อว่าเมื่อได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อน
3. บังคับให้ทำในสิ่งที่ตนไม่ชอบ
4. บังคับให้ใช้เงินอย่างจำกัด
5. ไม่ชอบให้เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
6. เอาใจใส่ดูแลตนเองมากเกินไป
7. ไม่ให้ชักชวนเพื่อนมาสนุกที่บ้าน
8. เป็นห่วงสุขภาพตนเองมากเกินไป

วัยรุ่นชายไม่ชอบให้บิดามารดาปฏิบัติต่อตนดังนี้
1. ไม่อนุญาตให้ขับรถยนต์
2. ยุ่งกับการกินอยู่ของเขามากเกินไป
3. ต่อว่าเมื่อได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อน
4. บังคับให้ใช้เงินอย่างจำกัด
5. กำชับมารยาทบนโต๊ะอาหาร
6. ไม่ชอบให้เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
7. ยั่วยวนเขาต่อหน้าเพื่อนหญิง
8. ให้เงินใช้จ่ายน้อยเกินไป
9. ให้ไปเที่ยวกับพี่ ๆ น้อง ๆ เท่านั้น
10. ให้มีหน้าที่ดูแลน้อง ๆ แทนพ่อ แม่

การดูแลเด็กวัยรุ่นให้เป็นไปตามความต้องการทุกอย่างนั้นเป็น เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่หากผู้ใหญ่มีแนวทางฝึกให้เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ทำให้สังคมยอมรับได้ ก็จะเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยและเป็นการช่วยหนุ่มสาว ได้พัฒนาความคิดความสามารถและอุดมการณ์ไปในทางที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน พ่อแม่ ผู้ปกครองควรปฎิบัติดังนี้

1. ให้การยอมรับ
2. ต้องยอมให้เด็กมีโอกาสเข้ากลุ่มตามสมควร
3. ไม่ควรปิดบังในเรื่องเพศ ควรสอนให้รู้เรื่องเพศตามความจริง
4. ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ให้กำลังใจ ให้ความเห็นอกเห็นใจ
5. ให้เสรีภาพตามควรแก่วัย
6. ให้รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง
7. ปลูกฝังความซื่อสัตย์
8. สร้างระเบียบวินัย
9. เป็นตัวอย่างที่ดี
10. ปลูกฝังการช่วยเหลือตัวเอง
11. ส่งเสริมให้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้อง และมีวิจารณญาณที่ดี
12. สอนให้รู้จักหลักการประหยัด

หากพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถเข้าใจความต้องการของวัยรุ่นด้วยการสนอง ความต้องการของตนเท่าที่ทำได้ และอย่างมีเหตุผลแล้ว ก็จะสามารถช่วยให้เด็กวัยรุ่นเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไปได้อย่างแน่นอน


ขอบคุณข้อมูล : ผศ. ดร. พรพิมล เจียมนาครินทร์ : พัฒนาการวัยรุ่น

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

Copyright© 2014 HappyFamilyNan.com. All Rights Reserved