บทความ >> สำหรับพ่อแม่

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองและครูที่ดูแลเด็กสมาธิสั้น

การดูแลเด็กสมาธิสั้นนั้น มีความจำเป็นต้องเข้าใจลักษณะของเด็กสมาธิสั้นก่อน ถึงจะสามารถดูแลเด็กได้อย่างเข้าใจ หลักการง่าย ๆ ก็คือ เข้าใจ และพัฒนาเด็กตามศักยภาพ เข้าใจหมายถึง เข้าใจลักษณะนิสัยของลูกเรา รวมทั้งอาการของเด็กสมาธิสั้น พอเราเข้าใจเค้าแล้ว เราจะเห็นจุดเด่น จุดบกพร่องที่เราจะช่วยพัฒนาเค้าได้เอง เช่น เรารู้ว่าเด็กของเราขาดความสามารถในการควบคุมตัวเอง ในเบื้องต้นเราต้องช่วยเค้าฝึกควบคุมตัวเอง โดยการมีการปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เค้าฝึกการควบคุมตัวเองได้มากขึ้น เช่น ปรับสิ่งแวดล้อมให้เงียบสงบ ไม่มีสิ่งรบกวนที่จะเอื้อให้เด็กขาดสมาธิได้ง่าย ๆ เป็นต้น

Copyright© 2014 HappyFamilyNan.com. All Rights Reserved